Klimatsmart mat

Maten vi äter står för en stor del av den totala påverkan på klimatet som varje person ger upphov till i sin vardag. Vi på Lantmännen har valt att engagera oss i det långsiktiga arbetet med att minska klimatpåverkan av våra livsmedel. Vi vill också förenkla för dig att ta in klimatpåverkan i valet av livsmedel. Därför har vi börjat klimatdeklarera våra livsmedel.

Människans produktion av mat står för runt 25 % av de globala växthusgasutsläppen och det är tydligt att vårt ansvar som livsmedelsproducent väger tungt. Bra mat måste framställas på ett sätt som tar mesta möjliga hänsyn till miljö och klimat, i alla led - från jord till bord. Inom Lantmännen finns ett mål att till 2020 sänka våra utsläpp av växthusgaser med så mycket som 40 %.

Klimatdeklarera – ett viktigt steg

 

Ett viktigt steg för att vi ska kunna arbeta med att sänka klimatpåverkan för våra livsmedelsprodukter är att kartlägga vilken klimatpåverkan de har i dagsläget, så att vi kan se var i kedjan som påverkan är som störst. Detta görs genom livscykelberäkningar där alla led från råvara till färdigt livsmedel granskas.  Lantmännens egen forsknings- och utvecklingsavdelning gör livscykelberäkningarna. De är därefter granskade och certifierade enligt Miljöstyrningsrådets så  kallade EPD-system. Livscykelberäkningen tittar på alla led i kedjan och anger belastningen i CO2 ekvivalenter per kg färdig produkt. Den största delen av klimatpåverkan kommer oftast från råvarorna, men vi tittar på alla delar i kedjan fram till färdig produkt, bland annat transporter, produktion och förpackning.

 

Den blå bubblan

Våra klimatdeklarerade livsmedel är märkta med den ”blå pratbubblan” på förpackningen och CO2-värdet är angett i antal kg CO2 per kg färdig produkt. Du kan också söka i DABAS och hitta dessa värden för respektive produkt.  Vi ser det här som ett långsiktigt arbete och kommer att fortsätta klimatdeklarera fler livsmedel under kommande år. Vi hoppas att fler leverantörer i branschen kommer att göra detsamma så att vi kan jämföra och vidta förbättringsarbete där det behövs. Kanske blir också klimatpåverkan en aspekt som man som upphandlande kund i framtiden kommer att titta mer noggrant på? Vi hoppas det!

klimatdeklarerat

Klimatdeklarerade produkter

147924 Tunnpannkaka 60 g: Klimatpåverkan: Motsv. 1,4 kg koldioxid per kg pannkaka

147929 Tunnpannkaka Husman 60 g: Klimatpåverkan: Motsv. 1,4 kg koldioxid per kg pannkaka

147908 Plättar 16 g: Klimatpåverkan: Motsv. 1,4 kg koldioxid per kg plättar

147921 Ugnspannkaka 75 g: Klimatpåverkan: Motsv. 1,2 koloxid per kg ugnspannkaka

147922 Ugnspannkaka 100 g: Klimatpåverkan: Motsv. 1,2 koldioxid per kg ugnspannkaka

147923 Fläskpannkaka 100 g: Klimatpåverkan: Motsv. 1,8 koldioxid per kg fläskpannkaka

147925 Raggmunk 60 g: Klimatpåverkan: Motsv. 1,1 koldioxid per kg raggmunk

140978 Havregryn 5 kg: Klimatpåverkan: Motsv. 0,7 kg koldioxid per kg havregryn

140250 Havregryn 15 kg: Klimatpåverkan: Motsv. 0,7 kg koldioxid per kg havregryn

100032 Idealmakaroner 10 kg: Klimatpåverkan: Motsv. 0,86 kg koldioxid per kg pasta

100048 Spaghetti 10 kg: Klimatpåverkan: Motsv. 0,86 kg koldioxid per kg pasta

100321 Kort spaghetti 10 kg: Klimatpåverkan: Motsv. 0,86 kg koldioxid per kg pasta

100113 Lasagnetter 5 kg: Klimatpåverkan: Motsv. 0,87 kg koldioxid per kg pasta

100825 Fusilli (Pastaspiraler) 6 kg: Klimatpåverkan: Motsv. 0,87 kg koldioxid per kg pasta

100094 Makaroner fullkorn 7 kg: Klimatpåverkan: Motsv. 0,97 kg koldioxid per kg pasta

100091 Kort spaghetti fullkorn 10 kg: Klimatpåverkan: Motsv. 0,97 kg koldioxid per kg pasta

100314 Fusilli fullkorn 6 kg: Klimatpåverkan: Motsv. 0,97 kg koldioxid per kg pasta

140248 KÖ Kärnvetemjöl 5 kg: Klimatpåverkan: Motsv. 0,47 kg koldioxid per kg mjöl

141191 KÖ Matkorn Kurt Weid 9 kg: Klimatpåverkan: Motsv. 0,53 kg koldioxid per kg matkorn

Släng inte mat i onödan

Totalt kastas mat för 600 miljoner kr i skolorna varje år. Men det är inte bara skolans ekonomi som påverkas negativt – utan också vårt klimat! Enligt Naturvårdsverket skulle vi spara mellan 10 000 – 30 000 ton växthusgaser/år om vi kastade hälften så mycket mat i skolan.

Lantmännen bryr sig om miljön

• Vi anstränger oss för att producera bra mat på ett hållbart sätt.

• Vi gör vad vi kan för att minska  klimatpåverkan i hela livsmedelskedjan.

• Därför har vi bestämt oss för att minska våra klimatpåverkande utsläpp med 40 % till år 2020.

Alla kan hjälpa till!

Vi vill ha med fl er på tåget och satte därför upp de här skyltarna i skolans matsal  kastas mat för 600 miljoner kr i skolorna varje år. Men det är inte bara skolans ekonomi som påverkas negativt – utan också vårt klimat! Enligt Naturvårdsverket skulle vi spara mellan 10 000 – 30 000 ton växthusgaser/år om vi kastade hälften så mycket mat i skolan. Ungefär 1,2 miljoner skolbarn äter lunch i Sverige varje dag. Om alla slänger varsin köttbulle blir det över 1 miljon köttbullar som åker rakt ned i soppåsen.Var snäll mot miljön!

Vill du ha våra fina skyltar att sätta upp i skolan?

Kontakta någon av våra säljare eller skicka ett email.

Svinnskylt Lantmännen Cerealia  Svinnskylt Lantmännen Cerealia

Dela:  
  • Finn Crisp
  • GOOH
  • Axa
  • Kungsörnen
  • GoGreen
  • Nordmills
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng