Lantmännen - Sveriges mest hållbara varumärke 2014

Svenska konsumenter tycker att Lantmännen är bäst i Sverige på att ta miljöansvar och socialt ansvarstagande. Det visar undersökningen Sustainable Brand Index där 9000 konsumenter fick bedöma Sveriges största varumärken. Vi på Lantmännen är såklart mycket sotlta över att vara Sveriges mest hållbara varumärke 2014. Här berättar vi mer om hur vi tänker och vill agera framöver.

År 2050 är vi 9 miljarder människor på jorden. Om vi fortsätter att leva som vi gör idag skulle vårt resursbehov kräva 2,3 jordklot. Att arbeta ekologiskt är naturligtvis en viktig del i det hela, men det krävs mer än så, både ur ett globalt och svenskt perspektiv.

Ansvar från jord till bord

Vi är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Då vi ägs av svenska lantbrukare har vi också ett ansvar att utveckla och förädla åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Det är också grunden för hela vårt arbete kring hållbarhet och kvalitet, som utmynnar i vår uppförandekod ochdevisen "Vi tar ansvar från jord till bord". Lantmännens uppförandekod sammanfattar våra övergripande riktlinjer för ett ansvarsfullt agerande och är utformade i enlighet med FN:s Global Compact principer. Vår strategi är att styra vår verksamhet i en hållbar riktning mot vår vision "Vi gör det bästa av vår jord och ger alla möjligheter till ett sundare liv". Det handlar självklart om att följa lagar och regler, men också för oss att ta ställning i en rad viktiga frågor, som till exempel dessa:

Ett hållbart lantbruk

Vi strävar efter att bidra med kompetens och resurser för att ta fram nya hållbara insatsvaror och odlingstekniker. vi har ett ansvar att löpande ge råd till lantbrukaren om hur insatsvaror ska användas för att säkerställa effektivt utnyttjande och minimera riskerna för såväl användaren som miljön.

Ingen genteknik/GMO

Försiktighetsprincipen är vägledande i vår bedömning och därför innehåller våra livsmedelsprodukter inga genmodifierade råvaror.

Transporter - med miljön i tanken

Vi strävar efter att utveckla mer hållbara logistiklösningar som minskar miljöpåverkan, höjer transportsäkerheten och optimerar resursförbrukningen.

Energi

Vi arbetar aktivt för att effektivisera energianvändningen och öka andelen förnybar energi. Ett bra exempel på detta är att vi tillvaratar havreskalen i vår anlägnning i Järna och eldar med dessa i ångpannan Iris. Detta ger värme och varmvatten till vår anläggning och till ca 1500 hushåll i närområdet.

Miljö - vi vill minska utsläppen

Vi arbetar löpande med att effektivisera vår resursanvändning och att minska utsläpp till luft, mark och vatten. vi strävar efter att kontinuerligt förbättra kunskap och kontroll över vår miljöpåverkan.

Säkerhet och spårbarhet

Vi arbetar aktivt med produktsäkerhet och spårbarhet. Alla produkter är spårbara och vid fel återkallar vi produkter som innebär en risk för användaren eller förbrukaren.

Ursprung

Vi ska i första hand prioritera produkter ifrån ägarnas gårdar, i andra hand närproducerade produkter, förutsatt att kvaliten är likvärdig.

Forskning och innovation

Vi vill bidra till en hållbar utveckling och innovation inom de områden som är strategiskt viktiga för Lantmännen. Forsknings-  och utvecklingsverksamheten ska säkerställa en kunskapsnivå somgör oss konkurrenskraftiga internationellt.

Miljöstyrningsrådets krav

Vi arbetar kontinuerligt för att dokumentera att våra produkter uppfyller Miljöstyrningsrådets upphandlingskrav, som lägst baskraven. Baskraven är uppfyllda för våra viktigaste sortiment inom till exempel pannkaka, mjöl och pasta.

Palmolja

Lantmännen Ceralia Foodservice arbetar aktivt med att helt få bort palmolja från våra processer före december 2014. Den palmolja som vi använder idag har vi 100 % RSPO-certifikat för.

Soja - inget vi använder

Sojaodlingar är starkt ifrågasatta ur ett hållbarhetsperspektiv. Sojabönor och sojaolja används framför allt till djurfoder som proteinfodermedel. Lantmännen var ett av de första företagen i världen att köpa RTRS-certifierad soja när den kom ut på marknaden år 2011. Vi har idag ingen soja i våra livsmedelsprodukter i Foodservice och vi använder inga sojabaserade råvaror i Laholm och Järna.

Klimatdeklarerat

Vi har ett stort antal klimatdeklarerade produkter inom Foodservice. Genom att göra en så kallad livscykelberäkning vet vi hur stor koldioxidbelastningen är för dessa produkter uttryckt i kg CO2 per kg färdig produkt. Vår ambition är att fortsatt satsa på klimatdeklarerade produkter och vi hoppas att fler leverantörer väljer att följa efter.

Välgörenhet

Vår anläggning i Laholm producerar frysta färdigrätter. I produktutvecklingsfasen tillverkas stora mängder mat som inte är möjligt att sälja på marknaden. Tidigare kastades maten, men genom ett samarbete med en lokal församling gör den idag större nytta. Maten hämtas regelbundet från fabriken och används sedan i kyrkans arbete för att hjälpa människor i behov av stöd och hjälp. cerealiafoodservice@lantmannen.com

Vi vill bli ännu bättre

Vårt arbete med hållbarhet kommer att fortsätta och vår ambition är hög. För att ta ytterligare steg i hållbar riktning och nå ända fram till vår vision räcker det inte med hållbarhetsarbete inom vår egen verksamhet. Det krävs utvecklat samarbete och samsyn mellan många olika aktörer i vår värdekedja. Välkommen till oss med dina idéer om hur vi tillsammans kan bli bättre!

Vinnare 2014

Sedan flera år tillbaka arbetar Lantmännen med sitt varumärkeslöfte at tta ansvar från jord till bord. I år har Lantmännen klättrat från fjärde till första plats. I undersökningen har 9000 konsumenter bedömt hur Sveriges största varumärken presterar inom miljöansvar och socialt ansvarstagande.Lantmännen ett hållbart varumärke

- Vi har i många år arbetat målmedvetet med att lyfta fram vårt ansvarstagande i både vår kommunikation och vårt interna arbete. Varumärkeslöftet , att Lantmännen tar ansvar från jord till bord, präglar hela vår organisation och vårt arbetssätt. Därför är det extra roligt att vi nu utsetts till Sveriges mest hållbara varumärke i Sustainable Brand Index, som ju är den mest omfattande svenska undersökningen inom området, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

– Sedan flera år tillbaka arbetar vi med vårt varumärkeslöfte på alla plan. Från utsäde där Lantmännen BioAgri vunnit pris som årets ekoföretag, via grön energi med Sveriges mest klimatvänliga etanolproduktion, till en hållbar livsmedelsproduktion. Vi satsar även på forskning och utveckling inom lantbruk, energi och mat, som är viktiga hållbarhetsområden för framtiden. Att vi ägs av 32 000 svenska lantbrukare gör att vi har både skyldighet och möjlighet att ta ansvar, säger Madelaine Hellqvist Kongstad, kommunikationsdirektör på Lantmännen.

I Lantmännens kommunikation har aktuella hållbarhetsfrågor förmedlats för att inspirera till ansvarfulla val. Aktiviteterna har handlat om till exempel mathushållning med Var rädd om maten-boken, bra skolmat och appen som inspirerar till att cykla till matbutiken.

Hållbarhetsarbetet på Lantmännen håller hög takt


Lantmännens ansvar från jord till bord påverkar många beslut och organisationen arbetar för att hållbarhetsarbetet ska hålla en hög takt. I leverantörsledet arbetar Lantmännen exempelvis med uppföljning av uppförandekod och mål för hållbara inköp av exempelvis soja. Lantmännen har dessutom som mål att reducera koldioxidutsläppen med 40 procent till 2020, via ett strukturerat arbete med energieffektivisering och byte till förnybara energikällor.

– En hållbar livsmedelsproduktion är en stor och viktig global utmaning och odlingen av råvaran är en viktig del av miljöpåverkan i de allra flesta livsmedelsvärdekedjor. Lantmännen erbjuder, med hjälp av sin kompetens och ansvarstagandet i hela kedjan från jord till bord, nya hållbara lösningar till kunder och konsumenter. Att detta uppfattas av konsumenterna är förstås väldigt glädjande, säger Claes Johansson, chef för hållbar utveckling på Lantmännen.

Sedan priset delades ut har bland andra Veckans affärer skrivit om undersökningen och Lantmännens utmärkelse: Här är varumärkena som håller bäst.

Dela:  
  • Kungsörnen
  • Finn Crisp
  • GOOH
  • Nordmills
  • GoGreen
  • Axa
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng